Od zmluvy je možné odstúpiť do 14 dní od prevzatia zásielky. Tento nárok máte priamo zo zákona. Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť bez udania dôvodu. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné vyplniť a zaslať naskenovaný alebo vytlačený a vypísaný v listinnej podobe formulár, ktorý uvádzame nižšie. Peniaze za tovar dostanete do niekoľkých dní späť. Vrátiť je takto možné len nepoužitý, neotvorený a nepoškodený tovar. 

Formulár môžete využiť aj v prípade reklamácie tovaru, na ktorú máte taktiež nárok zo zákona a jej podmienky sú uvedené aj v našich obchodných podmienkach.

 

FORMULÁR pre ODSTÚPENIE OD ZMLUVY / REKLAMÁCIU