Ako liečiť zubný kaz

Zubný kaz je jednou z najčastejších civilizačných chorôb. Postihnuje až 95 % ľudí. Nedá sa liečiť a nie je nákazlivý. Vzniká koncentráciou mikroorganizmov na zuboch pri nedostatočnej ústnej hygiene. Ich riziko vzniku ovplyvňuje aj dedičnosť a zloženie slín. Baktérie sa ukladajú na povrchu zuba a rozkladajú cukry na kyseliny čím rozpúšťajú minerálne soli v zubnej sklovine.

Prvé štádium zubného kazu sa prejavuje ako biela škvrna na zube. Tá následne prerastá do rozloženia zubnej skloviny, stmavne a spôsobuje bolesť zuba. Zubára je ideálne navštíviť už v prvom štádiu a pravidelne navštevovať preventívne prehliadky – zubár si môže všimnúť začínajúci kaz skôr ako vy.

Neliečený zubný kaz predstavuje riziko pre vaše zdravie. Môže postupovať do kostnej drene a spôsobiť zápal. Dočasný ústup bolesti môže znamenať, že už odumreli nervy v zubnej dreni a vy tým pádom necítite, že sa zápal šíri ďalej po kosti.

Ako liečiť zubný kaz

Liečba zubného kazu

Reparácia kazu v zube nie je možná, pretože kaz je mŕtve tkanivo. Jediná možnosť liečby je jeho odstránenie (vyvŕtaním, laserom alebo ozónoterapiou) a nahradenie prázdneho miesta výplňou. Ak už kaz prerástol až po zubnú dreň je potrebné aj vyčistenie a vyplnenie zubných kanálikov.

Stomatológovia v súčasnosti najčastejšie využívajú tieto druhy výplní:

  • kompozitná výplň – nazývaná aj „biela plomba“. Vŕta sa len oblasť kazu, nezasahuje sa do zdravej časti zuba. Výplň tvrde pod vplyvom UV svetla a pacient môže hneď jesť,
  • skloionomérny cement – obsahuje fluoridy uvoľňované postupne na preliečenie. Aplikuje sa pri hlbokých kazoch, ktoré siahajú až k nervu. Cement sa vkladá do zuba krátkodobo (na dobu niekoľkých týždňov) a následne sa nahrádza dlhotrvácnou kompozitnou výplňou.
  • amalgánová výplň – viditeľná plomba, keďže je tmavšej farby a je nutné vŕtať aj do zdravej časti zuba. Sú mimoriadne trvácne, ale v súčasnosti je ich používanie už zakázané, keďže bolo preukázané uvoľňovanie sa nepriaznivých látok do organizmu.

Zubného kazu sa nezbavíte svojpomocne. Skloionomérny cement aplikuje stomatológ a ten dokáže čiastočne zub preliečiť – nedokáže však zabezpečiť dorast zuba. Prevenciou proti zubnému kazu je správne stravovanie (vynechajte potraviny a nápoje bez cukru), pravidelné preventívne prehliadky u stomatológa, dentálna hygiena, správna technika čistenia zubov pastou s obsahom fluoridu. Pomáha aj žuvanie žuvačiek bez cukru, keďže podporujú vznik slín, ktoré z ústnej dutiny vyplavujú baktérie a látky spôsobujúce povlak.